Günümüzde Arapça çeviri ve gereksinimi

Dünya üzerinde hala kullanılmakta olan en eski diller arasında yer alan Arapça, köklü ve son derece zengin bir dildir.

Dünya üzerinde hala kullanılmakta olan en eski diller arasında yer alan Arapça, köklü ve son derece zengin bir dildir. Arap Yarımadası’nda ve Kuzey Afrika’nın pek çok ülkesinde kullanılmakta olan Arapça, İslam dini açısından da büyük bir öneme sahiptir. Tüm bu özelliklerin yanı sıra Türkiye’nin son yıllarda geliştirmiş olduğu Orta Doğu odaklı politik yaklaşımı sonucu pek çok Arap ülkesi ile ticari ve kültürel ilişkiler geliştirilmiştir. Oluşturulan bu ticari ilişkiler doğrultusunda Arapçanın da önemi bir hayli artmış, Arapça tercümelerine olan talepler büyük bir yoğunluk kazanmıştır. Firmaların ürettikleri ürün içerikleri, kullanımları, ihalelere katılmak için gereken evraklar, mali tablolar gibi pek çok belge ve dokümanlarda Arapça tercümeler gerekmektedir.

Tüm tercüme süreçlerinde olduğu gibi Arapça tercümelerin özelinde de dikkat edilmesi gereken en önemli unsur; kaynak metnin anlamında herhangi bir kayba neden olacak ifadelere yer vermemektir. Buna ek olarak, Arapça ve Türkçe kültürlerine tam hakimiyet gerektirmektir. Arap dilinin kendi içerisinde yer alan okuma zorluklarını aşmak için geliştirilen ve  “hareke” adı verilen semboller kullanılmaktadır. Bu sembollere gerekli özen gösterilerek tercüme işlemi sürdürülmelidir. Aktarım yapılacak iki dil arasında karşılığı olmayan kelimelerin tam karşılığı bulunmuyorsa bunlar için özel dipnotlar oluşturulmalı ancak detayına girilmemelidir. Tercümeler, mümkün olduğunca sade tutulmalı ve gereksiz ayrıntılardan kaçınılmalıdır.

Arap dilinin doğru okunmasını sağlayan en önemli husus “hareke” olarak adlandırılan ve –a-i-u ünlü harfleri yerine kullanılan sembollerdir. Ancak, Arap alfabesinde henüz yer edinemeyen bu semboller; Kuran-ı Kerim ve bazı şiirlerin dışında kullanım alanı bulamamaktadır. Burada da tercüme yapan kişinin karşılaştığı büyük zorluklardandır. Aynı zamanda kullanılan alfabelerin birbirinden farklı olması, Arapçada büyük küçük harf ayrımının olmaması pek çok çeviri sorununu doğurmaktadır. Bu noktada Arap dilbilgisine hakimiyetin yanı sıra tahmin yeteneği de gerektiren Arapça, diğer dillere kıyasla tercümesi oldukça güç olan bir dildir. Dolayısıyla, iyi bir altyapı, geniş bir kültür yelpazesi, güçlü görsel ve işitsel yetiler gerektirmektedir. Bunlara ek olarak tüm çeviri süreçlerinde yaşanan zorlukların büyük bir çoğunluğu, Arapça Türkçe çeviri süreci için de geçerlidir.

Tercümenin birincil amacı, kaynak dilde oluşturulan sözlü ya da yazılı metni, hedef dile aynı mesajı aynı üslupla aktarabilmektir. Buna bağlı olarak, bilhassa dini kaynakların aktarılması için gerekli olan Arapça tercüme büyük bir önem arz etmektedir. Dünya üzerinde yaşayan en eski dillerden biri olan Arapça, özellikle ülkemizin son yıllarda geliştirmiş olduğu “Orta Doğu” açılımıyla da büyük bir önem arz etmektedir. Bu siyasal girişimler sonucunda kurulan bağlantılarla birlikte, inşaat, ithalat ve ihracat, ekonomi, eğitim gibi alanlarda pek çok iş birlik yapılmıştır. Tüm bu sürecin doğru işleyebilmesi için Arapça tercümanlar görev almakta, bu sektörlere hizmetler sunmaktadır. Bunlara ek olarak yapılan kültürel etkileşimlerin sonucunda Arap dili tercümeleri büyük bir önem arz etmektedir.

Tercüme işlemi oldukça meşakkatli ve emek isteyen bir süreçtir; ancak Arap dilinin kendisine has bir zorluğu mevcuttur. Büyük küçük harf kullanımının olmaması, kullanılan alfabelerin birbirinden bütünüyle farklı olması Arpça tercümelerin başlıca zorlukları arasında yer almaktadır. Aynı zamanda tercümenin doğru yapılmasını sağlayan ve a-i-ü ünlü harflerinin simgelendiği “hareke” isimli sembollere başvurulmaktadır. Bu sembollerin yaygın olarak kullanılmaması beraberinde bir takım sorunlar getirmektedir. Bu noktada tercümanın Arap diline olan hakimiyeti, diğer alanlardaki bilgileriyle harmanlayacağı yorumları oldukça büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla Arapça çeviri gerçekleştirecek olan tercümanın kültürel donanıma sahip olmasını gerektirmektedir. Arap alfabesinin okunması büyük bir dikkat gerektirmekte; işitsel ve görsel yeti istemektedir. Tercümanın sahip olduğu dil becerileri, tahmin yeteneği ve genel kültürü Arap dili çevirilerinde büyük ehemmiyete sahiptir.

AHABER

http://www.ahaber.com.tr/yasam/2014/10/04/cicekler-konusuyor-teknoloji-onlari-tercume-ediyor