VMI gerçekten işe yarıyor mu?

DilimizeTedarikçi Yönetimli Envanter” veya “Satıcı Kontrolündeki Envanter” olarak çevriliyor VMI yani Vendor Managed Inventory. Biz Tedarikçi Yönetimli Envanter demeyi tercih ediyoruz, çünkü yönetmek kelimesi kontrol kelimesine göre işlemi aslında daha iyi tanımlıyor. Özünde müşterinin talepteki değişim hızına ve depodaki malın stok durumuna göre tedarikçinin otomatik olarak sipariş ve sevk emri üretmesine dayanmaktadır.

Ülkemizde uygulayan çok fazla şirket olmasa da, uygulayanların rekabette bir adım öne geçeceği bir enstrüman olacak gibi görünüyor, Tedarikçi Yönetimli Envanter. Çünkü, geleceği ve gelecekte oluşacak talebi öngörmek zordur. Talep dalgalanmasını yönetmek ve yok satmanın önüne geçmek için firmalar genelde emniyet stoku tutarlar. Özellikle uzak ülkelerden gelen hammaddelerin temin süresi uzun olduğundan daha da yüksek stoklar taşırlar. Stok para demektir ve paranın da bir maliyeti vardır.

vmi

Başlıktaki soruya cevap vermeden önce VMI sistemine ilişkin aşağıdaki hususları bilmekte fayda var:

– Tedarikçi ile ileri düzeyde entegrasyon, işbirliği ve şeffaf veri paylaşımı gerektirir.

– Tedarikçi sevkiyat planlamasını ve depo yönetiminin kendi iç dinamikleri ve piyasa koşulları çerçevesinde en optimum ve verimli şekilde gerçekleştirir.

– Tedarikçi stoktaki malın azalma hızına aynı hızla yanıt verebilme yeteneğine sahip olmalıdır.

– Stok alanı müşteride fakat mülkiyeti ve sorumluluğu tedarikçidedir.

– Elektronik veri akışı sayesinde periyodik olarak stok bilgisi tedarikçiye iletilir.

-Müşterinin depolama masrafını azaltır.

-Satış konsinye yani müşteri stoktan mal çektikçe gerçekleştiğinden, ödeme vadesi de mal çekimi ile beraber başlar.

Tüm bu bilgiler ışığında denebilir ki tedarikçi seçimi iyi yapılırsa, VMI kesinlikle değer katar.

VMI sistemi şu an ülkemizde daha çok yabancı firmalarda veya aynı holding çatısı altında olup, biri diğerinin tedarikçisi olan firmalar arasında uygulanmaktadır.  Yani bu VMI kültürüne zaten sahip olan veya kendi aralarında güven problemi olmayan firmalar uygulamaktadır. Zaman içerisinde daha da yayılması önerdiği değer nedeni kesin görünmektedir.

Kaynak : Kurumsal Gelişim Dergisi, Sayı 3


Bu yazıyı okuyanlar genellikle şu yazıları da okudular:

  1. Satışçıların ikna için kullanabilecekleri “En Etkili Kavram: TSOM”
  2. Yazınsal Çeviri Sorunları” Konferansı
  3. Mütercim ile Tercüman arasındaki fark nedir?